Veleprodaja

CJELOVITO SOFTVERSKO RJEŠENJE ZA VELEPRODAJNO POSLOVANJE

Cjelovito softversko rješenje za veleprodajno poslovanje. Maksimizirajte prodaju i budite u stalnom doticaju sa kupcima bilo kada i bilo gdje, minimizirajte troškove i vrijeme dostave. Detaljnim i prilagodljivim izvještajima uvijek budite upoznati sa stanjem zaliha.

11