Phone.IT

SUSTAV ZA TELEFONIJU

Phone.IT je sustav za poslovnu telefoniju sa kojim štedite i vrijeme i novac koristeći jedan VoIP sustav za svu podatkovnu i telefonsku komunikaciju u potpunosti kompatibilnu sa vašim postojećim CRM i drugim sustavima. Olakšajte poslovanje sebi i klijentima sa našim Phone.IT sustavom.

11